PODACI O TVRTKI

Naziv tvrtke: Altera d.o.o.
Sjedište: Franjevački trg 11, 42000 Varaždin, Hrvatska
Poslovnica 1: Zagrebačka ulica 86, 10380 Sveti Ivan Zelina
OIB: 29767479606
Telefon: +385 (0) 1 2062 807
E-mail: altera@altera-tent.com
Internet sjedište: www.altera.hr

Žiro račun kod: PRIVREDNA BANKA DD ZAGREB
IBAN: HR1623400091110367574
SWIFT: PBZGHR2X
Žiro račun kod: ZGAREBAČKA BANKA D.D.
IBAN: HR7523600001102850996

Matični broj: 2469588
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Temeljni kapital: 200.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Osobe ovlaštene za zastupanje: Ivana Škrlec Makar / Bojan Makar