Ovim putem obavještavamo sve naše cijenjene klijente, kako one postojeće tako i one buduće, da imamo saznanja kako se od strane osoba koje nisu na to ovlaštene od strane Altere d.o.o., Varaždin, na tržištu reklamiraju, nude i ugovaraju usluge koje pruža Altera te da se u tu svrhu nezakonito koriste marketinški materijali i poslovni identifikacijski podaci društva Altera.

Upozoravamo da se u ovim slučajevima radi o nezakonitim radnjama, lažnom predstavljanju i prijevarnom postupanju te društvo Altera ne odgovora za poslove koji su eventualno ugovoreni, ili obveze koje su eventualno preuzete, u ime Altere na takav način.

Naime, ovdje ističemo da društvo Altera d.o.o., Varaždin preuzima obveze, pregovara i ugovara poslove iz svog djelokruga djelatnosti isključivo putem svojih direktora naznačenih u sudskom registru, odnosno putem gospođe Ivane Škrlec dipl. oec. i gospodina Bojana Makara mag.sc., i samo tako preuzete obveze i sklopljeni poslovi obvezuju društvo Altera. Stoga u slučaju ako vam se s ponudama za usluge koje pruža društvo Altera obraćaju, ili vas na neki drugi način kao predstavnici Altere kontaktiraju, osobe koje su različite od direktora Altere navedenih ovdje i u sudskom registru, molimo kontaktirajte nas kako bismo poduzeli sve potrebne radnje da zaštitimo, kako vaše, tako i interese Altere te vam u konačnici pružili uslugu koju ste željeli i to na razini visoke kvalitete koju se trudi održavati Altera.

S poštovanjem,
Bojan Makar mag.sc., predsjednik uprave
Ivana Škrlec dipl. oec., član uprave