Nema toga što žene ne mogu postići – žene mogu sve što zamisle. Ovog tjedna obilježavamo 2 važna datuma – Dan žena i 3. godišnjicu preseljenja u našu novu poslovnicu – i odlučili smo ih obilježiti na najbolji mogući način. Darujemo 3 velike žene predivnim maramama s potpisom domaćeg brenda Facol design koje slave women power.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

ALTERA D.O.O.

Who run the world

 

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira tvrtka Altera d.o.o., Franjevački trg 11, 42 000 Varaždin, OIB: 29767479606, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi u utorak 7. ožujka 2023. u 15 sati i završiti u četvrtak 16. ožujka 2023. u 14 sati, a uključiti se mogu sve osobe unutar i izvan granica Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali bit će dostupni na Facebook stranici Organizatora.

Članak 4

NAGRADA KOJU UTVRĐUJE ORGANIZATOR

U sklopu nagradnog natječaja podijelit će se 3 nagrade, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja. Riječ je o 3 marame: dvije s citatom „There is no limit to what we, as women, can accomplish“ i jedna sa ženskom siluetom.

DETALJI NAGRADE

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi svijeta te su registrirane na društvenoj mreži Facebook osim Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora i napraviti sljedeće: u komentaru ispod objave označiti snažnu ženu koja vam je uzor i inspiracija te objasniti zašto biste baš njoj poklonili jednu od navedenih marama. U obzir će doći svi sudionici koji se uključe do četvrtka 16. ožujka 2023. u 14 sati.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao što je ​random.org. ​Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na koji korisnik nema nikakav utjecaj.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektroničkom poštom. Elektroničkom poštom bit će mu dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja te će se iskomunicirati način preuzimanja nagrade. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Osobe koje sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u četvrtak 16. ožujka 2023. do 15 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora.

Članak 12

MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju.

Članak 13

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 14

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštovao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18

NAPOMENA

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Osobne podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja dajete tvrtki Altera d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Altera d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao ni za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po toj osnovi pripadaju.

 

Sveti Ivan Zelina, 7. ožujka 2023.

Organizator

Altera d.o.o.